Reiki uitgelegd

Wat betekent en wat is Reiki?

Universele levensenergie. Dat is wat Reiki betekent. Reiki is een behandelwijze waarbij door middel van (hand)overdracht energie daar terecht komt waar lichaam en geest het nodig hebben. Nooit teveel of opgedrongen, maar juist in harmonie met de ontvanger. Samengevat kan worden gesteld dat Reiki een vorm van (natuurlijke) energieoverdracht is. Deze helende energie werkt in op zowel lichamelijk, geestelijk, als emotioneel en spiritueel niveau. Blokkades worden opgeheven waardoor er een betere balans ontstaat, hetgeen positieve effecten heeft op lichaam, geest en de gezondheid.

EEN REIKI-BEHANDELING IS ONTSPANNEND, ZORGT VOOR RUST EN GEEFT INZICHT EN DUIDELIJKHEID!

De grondlegger van Reiki.

Dr. Mikao Usui (1865-1926) (o.a. rector aan de Doshida Universiteit van Kioto in Japan) zocht via jarenlange studies (in China, Japan en de Verenigde Staten) naar de toepassing en wijze om mensen te kunnen helpen blokkades te doorbreken, genezingsprocessen bij hen op gang te brengen en rust en balans te vinden. Dr. Usui bestudeerde oude geschriften, sprak met zieken, kloosterlingen, priesters, hulpverleners, verpleegkundigen en tal van ervaringsdeskundigen. Een oude, goed bewaarde, maar hervonden Sankriet-tekst met symbolen, termen en tekeningen onthulde datgene wat naar later deze specifieke en vaak effectieve behandeling van mens, dier en plant bleek te zijn.

Dr. Mikao Usui -de grondlegger van Reiki-

De universele energie.

Er is een universele energie. In het universum. In de kosmos. Om ons heen. Overal. De kunst is deze verwerkt te krijgen, toe te passen en door het lichaam te laten opnemen. Dr. Usui vond uit hoe dit moest gebeuren.
De principes en technieken van Reiki werden ontleed, vertaald, bewerkt en zorgvuldig vastgelegd. Na vele, diepgaande en serieuze studies verbleef hij uiteindelijk jarenlang in de sloppenwijken van Kioto om vele mensen getuigen te laten zijn van waartoe de positieve energie in staat is. Door het gehele lichaam of plekken te behandelen wist hij velen te helpen door de energie met de handen over te brengen en door te geven.

De behandeling.

De behandeling kan op diverse manieren worden ervaren. Voorbeelden van belevingen en gewaarwordingen zijn o.a. warmte, trillingen, tintelingen, koude, emoties, ontspanning, slaap, energiek e.a. Soms is er sprake van een werking achteraf – velen laten dit later dan ook weten. Het kan ook voorkomen dat er meerdere behandelsessies benodigd zijn.
De behandelingen, ervaringen en afspraken gaan altijd in goed en gezamenlijk overleg en worden volledig op u afgestemd.

Reiki is niet schadelijk.

Reiki is nooit negatief of schadelijk. Reiki is zuiver en heeft altijd de intentie om te helpen omdat het gaat om een ultieme positiviteit.
‘Technisch’ gesproken herbergt het lichaam bij klachten blokkades. Deze blokkades dienen te worden doorbroken en opgeheven zodat de energiebanen weer ruimte krijgen. Dat is wat Reiki doet. Dat is waar de Reiki-behandelaar voor staat. Reiki doet wat het moet doen. Het is nooit ten kwade en is niet manipuleerbaar.

De Reiki-behandelaar.

Een Reiki-behandelaar is opgeleid en ingewijd om op een juiste en voorgeschreven wijze, te helpen. De behandelaar kent de vele handposities, de te hanteren Japanse symbolen (voor o.a. kracht, emotie, bewerking en bescherming) en de banen waarlangs en waardoor het stromen van de universele energie haar doelen bereikt. De positieve energie zoekt en vindt haar weg via de behandelaar, die als doorgeefluik zijn werk uitvoert.
De symbolen met hun bijbehorende benamingen, zijn het gereedschap (de tools) om het energieniveau op te roepen en daarmee gericht en bekrachtigd aan het werk te kunnen gaan. De combinatie van al deze facetten maakt dat er sprake is van een adequate behandeling.

Reiki staat o.a. voor…..

Universele Levensenergie, Liefde, Reiniging, Zen, Balans, Opheffen van blokkades, Rust, Positiviteit, Geborgenheid, Levensvreugde, Ontplooiing, Evenwicht, Kalmte, Ontspanning, Rust, Harmonie, Emoties, Inzicht, Duidelijkheid, Motivatie, Vriendelijkheid, een betere Gezondheid, Stimulatie en Innerlijke vrede………